Portugalsko

Obchodní označení

Obchodní označení Vědecké názvy
Bagre
Azory
Bagre
Pontinus kuhlii
Bagre-amarelo Aspistor parkeri synonymum pro Sciades parkeri
Baila Dicentrarchus punctatus
Barbo
Barbo-comum Luciobarbus bocagei
Barbudo
Barbudo-de-dez-barbas Galeoides decadactylus
Barbudo-do-Índo-Pacífico Eleutheronema tetradactylum
Barracuda
Barramundi Lates calcarifer
Barroso Centrophorus granulosus
Batata-do-alto Lopholatilus villarii
Beiçudo-roho Labeo rohita
Beiçudo-rohu Labeo rohita
Berbigão
Berbigão-da-Groenlândia Serripes groenlandicus
Berbigão-de-bicos
Berbigão-espinhoso Acanthocardia spinosa
Berbigão-grande Acanthocardia tuberculata

Zdroj udajů

Sdílet tuto stránku

Pošlete nám své připomínky k těmto stránkám a pomozte nám zlepšit naši komunikaci

Napište nám