Itálie

Obchodní označení

Obchodní označení Vědecké názvy
Rombo liscio Scophthalmus rhombus
Rombo oceanico Paralichthys patagonicus
Rombo quattrocchi Lepidorhombus bosci synonymum pro Lepidorhombus boscii
Rombolino Psettodes
Rospo
Rossetto Aphia minuta
ruvetto
Ruvetto australe Thyrsites atun
Sagrì
Salmerino alpino Salvelinus alpinus synonymum pro Salvelinus alpinus alpinus
Salmerino di fonte Salvelinus fontinalis
Salmone Salmo salar
Salmone argentato Oncorhynchus kisutch
Salmone giapponese Oncorhynchus masou synonymum pro Oncorhynchus masou masou
Salmone keta Oncorhynchus keta
Salmone reale Oncorhynchus tshawytscha
Salmone rosa Oncorhynchus gorbuscha
Salmone rosso Oncorhynchus nerka
Salpa Sarpa salpa
sandra Sander lucioperca
Sanguinerola Phoxinus phoxinus
Sarago atlantico
Sarago faraone Diplodus cervinus
Sarago fasciato Diplodus vulgaris
Sarago indopacifico Rhabdosargus sarba
Sarago maggiore Diplodus sargus synonymum pro Diplodus sargus sargus
Sarago pizzuto Diplodus puntazzo
Sarago sparaglione Diplodus annularis
Sardina Sardina pilchardus
Sardina indopacifica
Sardina oceanica
Savetta Chondrostoma soetta
Savetta asiatica Systomus sarana
Scampo Nephrops norvegicus
Scampo atlantico Metanephrops rubellus
Scampo australe Metanephrops challengeri
Scampo del Pacifico Metanephrops thomsoni
Scampo indopacifico
Scardola Scardinius erythrophthalmus
Scazzone Cottus gobio
Sciabola indopacifica Lepturacanthus savala
sciabola oceanica Aphanopus carbo
Sciarrano
Scolopero Scolopsis
Scorfano
Scorfano atlantico
Scorfano australe Scorpaena cardinalis
Scorfano corallino Pontinus kuhlii
Scorfano del Pacifico Sebastes alutus
Scorfano di fondale Helicolenus dactylopterus

Zdroj udajů

Sdílet tuto stránku

Pošlete nám své připomínky k těmto stránkám a pomozte nám zlepšit naši komunikaci

Napište nám