Βουλγαρία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Mорска лястовица Trigla
американски сом Ictalurus punctatus
Атерина Atherina
Атлантическа сьомга Salmo salar
Бабушка Rutilus rutilus
балканска мряна Barbus meridionalis petenyi συνώνυμο για Barbus petenyi
балканска пъстърва Salmo trutta fario συνώνυμο για Salmo trutta
Барбуня
беззъбки Anodonta
Брияна Chalcalburnus chalcoides συνώνυμο για Alburnus chalcoides
Буфало Ictiobus
Бял амур Ctenopharyngodon idella
Бял толстолоб Hypophthalmichthys molitrix
Бяла мряна Barbus barbus
Бяла пясъчна мида Mya arenaria
Бяла риба Sander lucioperca
Веслонос Polyodon spathula
Голяма водна жаба Rana ridibunda συνώνυμο για Pelophylax ridibundus
Голяма вретенарка Zingel zingel
Гопа Boops boops

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας