Βουλγαρία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Мерлуза (νωπών και κατεψυγμένων)
Миди от вида (νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, με ή χωρίς κέλυφος) Pecten maximus
Морска змиорка (νωπών και κατεψυγμένων) Conger conger
Морска лисица (νωπών και κατεψυγμένων) Raja
Морска щука (νωπών και κατεψυγμένων) Molva
Морски дявол (νωπών και κατεψυγμένων) Lophius
Морски език (νωπών και κατεψυγμένων)
Морски костур (νωπών και κατεψυγμένων) Sebastes
Норвежки омар (ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, με ή χωρίς κέλυφος) Nephrops norvegicus
Охлюви от вида (νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, με ή χωρίς κέλυφος) Buccinum undatum
Паламуд (νωπών και κατεψυγμένων) Sarda sarda
Пикша (νωπών και κατεψυγμένων) Melanogrammus aeglefinus
Писия от вида (νωπών και κατεψυγμένων)
Платика (νωπών και κατεψυγμένων) Abramis brama
Путасу (νωπών και κατεψυγμένων)
Пъстър толстолоб (νωπών και κατεψυγμένων) Aristichthys nobilis συνώνυμο για Hypophthalmichthys nobilis
Рак пустинник (ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, με ή χωρίς κέλυφος) Cancer pagurus
Речен кефал (νωπών και κατεψυγμένων) Leuciscus cephalus συνώνυμο για Squalius cephalus
Речен костур (νωπών και κατεψυγμένων) Perca fluviatilis
Речна писия (νωπών και κατεψυγμένων) Platichthys flesus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας