Βουλγαρία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Сардина (νωπών και κατεψυγμένων) Sardina pilchardus
Сафрид (νωπών και κατεψυγμένων) Trachurus
Северни скариди (ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, με ή χωρίς κέλυφος) Pandalus borealis
Сепия (νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, με ή χωρίς κέλυφος)
Сиви скариди (ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, με ή χωρίς κέλυφος) Crangon crangon
Скобар (νωπών και κατεψυγμένων) Chondrostoma nasus
Смарид (νωπών και κατεψυγμένων) Maena smaris συνώνυμο για Spicara smaris
Сом (νωπών και κατεψυγμένων) Silurus glanis
сулка (νωπών και κατεψυγμένων) Sander lucioperca
Тон от вида (νωπών και κατεψυγμένων)
Треска (νωπών και κατεψυγμένων) Gadus morhua
Треска от вида (νωπών και κατεψυγμένων)
трицона (νωπών και κατεψυγμένων) Sprattus sprattus sulinus
Уклей (νωπών και κατεψυγμένων) Alburnus alburnus
Хамсия (νωπών και κατεψυγμένων) Engraulis
Херинга (νωπών και κατεψυγμένων) Clupea harengus
Цаца (νωπών και κατεψυγμένων) Sprattus sprattus sulinus
Червеноперка (νωπών και κατεψυγμένων) Scardinius erythrophthalmus
Черна морска мида (νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, με ή χωρίς κέλυφος) Mytilus galloprovincialis
Черноморска акула (νωπών και κατεψυγμένων)

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας