Βουλγαρία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Лефер Pomatomus saltatrix
Лин Tinca tinca
Липан Thymallus thymallus
Маришка мряна Barbus cyclolepis
Маришки морунаш Vimba melanops
Меджид Merlangius merlangus
Мерлуза Merluccius merluccius
Мида
Миди Pecten maximus
Миди речни
Михалца Lota lota
Морска змиорка Conger conger
Морска котка Dasyatis pastinaca
Морска лисица
Морска щука Molva
Морски дявол
Морски език
Морски кефал Mugil cephalus
Морски костур Sebastes
Моруна Huso huso

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας