Κύπρος

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
λαβράκι
λαβράκι Ιαπωνίας Lateolabrax japonicus
λαδόψαρο Ισημερινού Lepidocybium flavobrunneum
λειψός Helicolenus dactylopterus
λεμονόγλωσσα Microstomus kitt
λεοντόψαρο Pterois miles
λεστιά Abramis brama
λινκ Molva molva
λιόνα
λίτσα Lichia amia
λιτσούι Trachinotus ovatus
λυθρίνι Pagellus erythrinus
λυθρινομπάρμπουνο
λύχνος Uranoscopus scaber
μάκερελ Scomberomorus commerson
μακρύουρος τόνος Thunnus tonggol
μακρύπτερος τόνος Thunnus alalunga
μαππουρούι Torquigener flavimaculosus
μαρίδα Spicara smaris
μάρλιν Ατλαντικού

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας