Δανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Aborre Perca fluviatilis
Aflang klumpfisk Ranzania laevis
Afrikansk ål Anguilla mossambica
Afrikansk ålemalle Clarias gariepinus
Afrikansk broget ål Anguilla labiata
Afrikansk hestehoved Selene dorsalis
Afrikansk multe Mugil capurrii
Afrikansk ørnefisk Argyrosomus hololepidotus
Afrikansk trommefisk Atractoscion aequidens
Afrikansk venusmusling Dosinia orbignyi
Akarnanisk blankesten Pagellus acarne
Akiami-reje Acetes japonicus
Ål Anguilla anguilla
Alaska-musling Saxidomus giganteus συνώνυμο για Saxidomus gigantea
Alaska-rødspætte Pleuronectes quadrituberculatus
Alaska-vildlaks Oncorhynchus gorbuscha
Alaskasej Gadus chalcogrammus συνώνυμο για Theragra chalcogramma
Ålekvabbe Zoarces viviparus
almindelig aborre Perca fluviatilis
almindelig ål Anguilla anguilla

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας