Δανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
almindelig bars Dicentrarchus labrax
almindelig blankesten Pagrus pagrus
almindelig brosme Brosme brosme
almindelig damefisk Albula vulpes
almindelig døbel Squalius cephalus
almindelig elektrisk rokke Torpedo torpedo
almindelig elritse Phoxinus phoxinus
Almindelig elrokke Torpedo torpedo
almindelig fjæsing Trachinus draco
almindelig gaffelmakrel Trachinotus ovatus
almindelig gedde Esox lucius
almindelig glathaj Mustelus mustelus
almindelig håising Hippoglossoides platessoides
almindelig hammerhaj Sphyrna zygaena
almindelig havål Conger conger
almindelig havbrasen Brama brama
almindelig havkat Anarhichas lupus
almindelig havrude Spondyliosoma cantharus
almindelig havtaske Lophius piscatorius
almindelig helt Coregonus maraena

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας