Δανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Sandart Sander lucioperca
Sandbrisling Hyperlophus vittatus
Sandflynder Rhombosolea plebeia
Sandmusling Mya arenaria
sandreje Crangon crangon
Sandrokke Leucoraja circularis
Sandtunge Pegusa lascaris
Sankt Petersfisk Zeus faber
Sanktpetersfisk Zeus faber
Sardin Sardina pilchardus
Savreje Palaemon serratus
Savtang Fucus serratus
Scotia-isfisk Chaenocephalus aceratus
Sej Pollachius virens
Seksgællet haj Hexanchus griseus
Senegal-kiletunge Dicologlossa cuneata
Senegal-trommefisk Pseudotolithus senegallus
Senegalesisk kulmule Merluccius senegalensis
sepia Sepia officinalis
Sepiablæksprutte

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας