Δανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Skægtorsk Trisopterus luscus
Skælbrosme Phycis blennoides
skælkarpe Cyprinus carpio
Skærising Glyptocephalus cynoglossus
Skalle Rutilus rutilus
Skarlagen reje Aristaeopsis edwardsiana
Skinkemusling Pinna nobilis
Skolæst Coryphaenoides rupestris
Skrubbe Platichthys flesus
Slangemakrel
Slangeskindsgurami Trichopodus pectoralis
Slank ilisha-sild Ilisha elongata
Slank pikarel Spicara smaris
Slank tun Allothunnus fallai
Slethvarre Scophthalmus rhombus
Småhvarre Zeugopterus norvegicus συνώνυμο για Phrynorhombus norvegicus
Smalskællet fregatmakrel Auxis thazard
småmundet bass Micropterus dolomieu
Småmundet ørredaborre Micropterus dolomieu
Småøjet rokke Raja microocellata

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας