Δανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Almindelig tæppemusling Venerupis corrugata
almindelig taskekrabbe Cancer pagurus
almindelig torsk Gadus morhua
almindelig trommefisk Umbrina cirrosa
almindelig tunge Solea solea
almindelig tungehvarre Arnoglossus laterna
almindelig ulk Myoxocephalus scorpius
almindelig vågmær Trachipterus arcticus
Amerikansk ål Anguilla rostrata
amerikansk ferskvandsål Anguilla rostrata
amerikansk flodkrebs Orconectes limosus
Amerikansk havål Conger oceanicus
Amerikansk havtaske Lophius americanus
Amerikansk hummer Homarus americanus
Amerikansk kammusling Argopecten irradians
Amerikansk knivmusling Ensis leei
Amerikansk kråsesild Dorosoma cepedianum
Amerikansk krebs Orconectes limosus
Amerikansk østers Crassostrea virginica
Amerikansk sanktpetersfisk Zenopsis conchifer

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας