Δανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Sydvestatlantisk kulmule Merluccius hubbsi
Tærbe Amblyraja radiata
Tandbrasen Dentex dentex
Tandet østers Ostrea denticulata
Tangreje Palaemon elegans
Tarpon Megalops atlanticus
Taskekrabbe Cancer pagurus
Thors tungehvarre Arnoglossus thori
Thunnin Euthynnus alletteratus
Tigerørred Salvelinus fontinalis x Salmo trutta
tilapia Oreochromis niloticus
Tipunder Elops machnata
Tobåndet havrude Diplodus vulgaris
Toli-stamsild Tenualosa toli
Tolinjet tropetunge Cynoglossus bilineatus
Tømrer-havrude Argyrozona argyrozona
Tonga-slangemakrel Tongaichthys robustus
Tornet hjertemusling Acanthocardia aculeata
Tornhalet rokke Bathyraja spinicauda
Torpedo-hestemakrel Megalaspis cordyla

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας