Εσθονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
läänemere kilu Sprattus sprattus balticus συνώνυμο για Sprattus sprattus
Läänemere tursk Gadus morhua callarias συνώνυμο για Gadus morhua
Läätskarp Amusium pleuronectes
Laiguline kulleskala Liparis maculatus
Laiguline poolkoon Hemiramphus far
Lainjas lühikaelkarp Paphia undulata συνώνυμο για Paratapes undulatus
Langustid Palinurus
Latesed Lates
Latikas Abramis brama
leina-uusmudil Neogobius melanostomus
Lest Platichthys flesus
Liba-merinirk Hoplobrotula gnathopus
Linask Tinca tinca
Lõuna-karehännak Trachysalambria curvirostris
Lõuna-kivikrabi Lithodes santolla
Lõuna-punahännak Farfantepenaeus notialis συνώνυμο για Penaeus notialis
Lõuna-punamora Pseudophycis barbata
Lõuna-punasilm Emmelichthys nitidus συνώνυμο για Emmelichthys nitidus nitidus
Lõuna-vrakkahven Polyprion oxygeneios
Lõunaaafrika merluus Merluccius capensis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας