Εσθονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Väike tursik Trisopterus minutus
Väikehammas-saagrai Pristis pectinata
Väikesuu-kaptenkala Pseudotolithus senegallus
Väiketuunid Euthynnus
Vaikse ookeani meriahven Sebastes alutus
Vaikse ookeani merluus Merluccius productus
Vaikse ookeani taskukrabi Cancer magister συνώνυμο για Metacarcinus magister
Vaikse ookeani tursk Gadus macrocephalus
Valgeamuur Ctenopharyngodon idella
Valgevööt-kivikoha Epinephelus aeneus
Vannamei viburhännak Litopenaeus vannamei συνώνυμο για Penaeus vannamei
Varilaik-papagoikala Scarus russelii
Veenus-idakarp Meretrix meretrix
Vene tuur Acipenser gueldenstaedtii
Verevhännak Penaeus penicillatus
Vesihundid Hydrocynus
Vikerforell Oncorhynchus mykiss
Vikertint Osmerus mordax
Vimb Vimba vimba
Violettseriolell Seriolella violacea

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας