Εσθονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Jaapani suursilmahven Priacanthus macracanthus
Jaapani vaipkarp Ruditapes philippinarum
Jäme tömpseepia Rossia macrosoma
Jämesaba-süvakardinal Epigonus crassicaudus
Jessokarp Mizuhopecten yessoensis
Jinga-pärisviburhännak Metapenaeus affinis
Jõeforell Salmo trutta fario συνώνυμο για Salmo trutta
Jõesilm Lampetra fluviatilis
Jõevähk Astacus astacus
Kähar muskuspolüüp Eledone cirrhosa
Kaheksajalad Octopus
Kalju-tömppeakala Coryphaenoides rupestris
Kaluuga Huso dauricus
Kammeljas Scophthalmus maximus
Kamtšatka ebakrabi Paralithodes camtschaticus
Kapimaa meriahven Sebastes capensis
Kapimaa pääsukukk Chelidonichthys capensis
Karehännakud Trachysalambria
Kariibi kefaal Mugil liza
Karpkala Cyprinus carpio

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας