Εσθονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Kähar muskuspolüüp Eledone cirrhosa
Kaheksajalad Octopus
Kalju-tömppeakala Coryphaenoides rupestris
Kaluuga Huso dauricus
Kammeljas Scophthalmus maximus
Kamtšatka ebakrabi Paralithodes camtschaticus
Kapimaa meriahven Sebastes capensis
Kapimaa pääsukukk Chelidonichthys capensis
Karehännakud Trachysalambria
Kariibi kefaal Mugil liza
Karpkala Cyprinus carpio
kaspia kilu Clupeonella cultriventris
Kaspia vobla Rutilus caspicus
Kefaalid Mugil
Kenakammeljad Lepidorhombus
Keskameerika kivikoha Epinephelus itajara
Keta Oncorhynchus keta
Kiddi Parapenaeopsis stylifera
Kihv-pootsmankala Otolithes ruber
Kiisk Gymnocephalus cernua

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας