Φινλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
ruostejuovanapsija Lutjanus carponotatus
ruostekampela Limanda ferrugina
ruskea tiikerikatkarapu Penaeus esculentus
ruskohuulikala Labrus merula
ruskojuovanapsija Lutjanus vitta
ruskokatkarapu Metapenaeus endeavouri
ruskonapsija Pristipomoides filamentosus
ruusuviiriahven Nemipterus furcosus
ruutana Carassius carassius
safiirimeriahven Plectropomus leopardus
saimaanlohi Salmo salar sebago συνώνυμο για Salmo salar
saimaannieriä (farmed and originating from the waters of the Vuoksi river) Salvelinus alpinus συνώνυμο για Salvelinus alpinus alpinus
saira Cololabis saira
salakka Alburnus alburnus
sampi Acipenser sturio
samppanjahummeri Linuparus sordidus
sarda Sarda sarda
sardelli Engraulis encrasicolus
sardiini Sardina pilchardus
särki Rutilus rutilus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας