Φινλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
täplärapu Pacifastacus leniusculus
täpläsilli Alosa agone
tiikerikatkarapu Penaeus monodon
tiikerimakrilli Scomberomorus semifasciatus
tonavanjokilohi Hucho hucho
tonnikala Thunnus thynnus
törö Gobio gobio
toutain Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
transkeinlangusti Panulirus homarus
trumpettiputsari Lethrinus miniatus
tummameriahven Epinephelus marginatus
tunniina Euthynnus alletteratus
turpa Leuciscus cephalus συνώνυμο για Squalius cephalus
tursas
turska Gadus morhua
tylppäpyrstömolva Molva dypterygia
tyynenmerenkatkarapu Pandalus jordani
tyynenmerenlangusti Jasus lalandii
tyynenmerenmakrilli Scomber australasicus
tyynenmerenpallas Hippoglossus stenolepis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας