Φινλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
keganinrapu Erimacrus isenbecki
keila Brosme brosme
keisarihummeri Nephrops norvegicus
keisarinapsija Lutjanus sebae
keisarisiimaevä Polydactylus macrochir
keltaevätonnikala Thunnus albacares
keltajuovamullo Mullus surmuletus
kidikatkarapu Parapenaeopsis stylifera
kielikampela Solea solea
kiinankuningasrapu Paralithodes brevipes
kiiski Gymnocephalus cernuus συνώνυμο για Gymnocephalus cernua
kilohaili Sprattus sprattus
kirjolohi Oncorhynchus mykiss
kirjomerikissa Anarhichas minor
kitasampi Huso huso
kivennuoliainen Barbatula barbatula
kivihummeri Panulirus cygnus
kivikampela Lepidopsetta bilineata
kivinilkka Zoarces viviparus
kivisimppu Cottus gobio

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας