Φινλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
sepiabläckfisk
sibirisk stör Acipenser baerii
signalkräfta Pacifastacus leniusculus
sik Coregonus lavaretus
siklöja Coregonus albula
sill Clupea harengus harengus συνώνυμο για Clupea harengus
sillhaj Lamna nasus
silverfisk Argentina sphyraena
silverkarp Hypophthalmichthys molitrix
silverlax Oncorhynchus kisutch
silverruda Carassius gibelio
sjötunga Solea solea
sjurygg Cyclopterus lumpus
skäggbrosme Urophycis chuss
skäggtorsk Trisopterus luscus
skarpsill Sprattus sprattus
skipjack Katsuwonus pelamis
skipjack trevally Pseudocaranx wrighti
skoläst Coryphaenoides rupestris
skrubba Platichthys flesus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας