Φινλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
chum Oncorhynchus keta
chumlax Oncorhynchus keta
coho Oncorhynchus kisutch
djuphavskungfisk Sebastes mentella
djuphavsräka Parapenaeus longirostris
djuphavsrödfisk Sebastes mentella
djuphavsrödkrabba Chaceon maritae
dolkfisk Aphanopus carbo
donaulax Hucho hucho
drottningkammussla Chlamys opercularis συνώνυμο για Aequipecten opercularis
dubbelrandig långtunga Cynoglossus bilineatus
dvärgbläckfisk Sepiola rondeletti
dvärgmal Ictalurus nebulosus συνώνυμο για Ameiurus nebulosus
elritsa Phoxinus phoxinus
escolar Lepidocybium flavobrunneum
europeisk langust Palinurus elephas
faraobläckfisk Sepia pharaonis
faren Abramis ballerus συνώνυμο για Ballerus ballerus
färna Leuciscus cephalus συνώνυμο για Squalius cephalus
fenknot Chelidonichthys lucernus συνώνυμο για Chelidonichthys lucerna

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας