Γαλλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
carangue moyole Caranx latus
Carangue pailletée Carangoides fulvoguttatus
carangue vorace Caranx sexfasciatus
carassin Carassius carassius
cardeau
cardeau argentin Paralichthys isosceles
cardeau d'été Paralichthys dentatus
cardeau hirame Paralichthys olivaceus
cardine
cardine à quatre taches Lepidorhombus boscii
cardine de Californie Citharichthys sordidus
cardine du Canada Paralichthys dentatus
cardine du Pacifique Paralichthys olivaceus
cardine franche Lepidorhombus whiffiagonis
cardine tropicale Syacium micrurum
cardite
carpe Cyprinus carpio
carrelet Pleuronectes platessa
casque
castagnole Brama australis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας