Γαλλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
alose matte
alose savoureuse Alosa sapidissima
alose vraie Alosa alosa
alose-écaille fluviale Pellona flavipinnis
alutera
amande de l'Atlantique
amande de Méditerrannée
amande de mer Glycymeris glycymeris
amande du Pacifique
anchois Engraulis encrasicolus
anchois (αλατισμένος) Engraulis anchoita
anchois bombra Stolephorus commersonii συνώνυμο για Stolephorus commersonnii
anchois commun Engraulis encrasicolus
anchois d'Argentine Engraulis anchoita
anchois du Cap Engraulis capensis
anchois du Pérou Engraulis ringens
anchois indien Stolephorus indicus
ange de mer Squatina squatina
ange de mer commun Squatina squatina
anguille

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας