Ελλάδα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Φεγγαρόψαρο Ατλαντικού Selene setapinnis
Φρίσσα Sardinella aurita
Φρίσσα Ινδικού Sardinella longiceps
Φρίσσα Ινδο - Ειρηνικού Sardinella gibbosa
Φρίσσα Μαδέρας Sardinella maderensis
Φρισσόγαυρος Etrumeus teres συνώνυμο για Etrumeus sadina
Χάβαρο Modiolus barbatus
Χάνος Serranus cabrilla
Χάνος Ασίας Chanos chanos
Χειλονάρι Chelon labrosus
Χειλούδες Labrus
Χειρούργος Acanthurus monroviae
Χέλι Anguilla anguilla
Χελιδονάς Chelidonichthys lucerna
Χελιδονάς Ινδο - Ειρηνικού Chelidonichthys kumu
Χελιδονάς του Ακρωτηρίου Chelidonichthys capensis
Χελιδονόψαρο κιτρινόπτερο Cypselurus poecilopterus
Χελιδονόψαρο κόκκινο Dactylopterus volitans
Χελιδονόψαρο μαυρόφτερο Hirundichthys rondeletii
Χελιδονόψαρο Μεσογείου Cheilopogon heterurus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας