Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
basa pangasius Pangasius bocourti
batoglavac Pagellus acarne
belica Leucaspius delineatus
bežmek Uranoscopus scaber
bezribica Pseudorasbora parva
bibi (goli štrcaljac) Sipunculus nudus
bijela jesetra Acipenser transmontanus
bijeli amur Ctenopharyngodon idella
bijeli glavaš Hypophthalmichthys molitrix
bijeli iglan Kajikia albida
bijeli muzgavac Eledone cirrhosa
bijeli tolstolobik Hypophthalmichthys molitrix
bjelonogi rak Austropotamobius pallipes
bodeči Scorpaena
bodečnjaci Helicolenus
bodljikava mramornica Siganus rivulatus
bodljobradi rak Orconectes limosus
bodorka Rutilus rutilus
bolen Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
brancin Dicentrarchus labrax

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας