Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
veliki lignjun Todarodes sagittatus
veliki pacifički lignjun Berryteuthis magister
veliki priljepnjak Lepadogaster candolii
veliki romb Scophthalmus maximus
velikooka tuna Thunnus obesus
velikookani Priacanthus
Veranyiev (enope) lignjun Abralia veranyi
vijetnamska sipa Sepia vietnamica
volina Dipturus batis
volina bjelica Rostroraja alba
vongola Ruditapes decussatus
vongole Ruditapes
vrana Labrus merula
vučić Serranus hepatus
Wakame alga Undaria pinnatifida
Weberov bobić Heteroteuthis weberi
zapadnopacifička kozica Solenocera melantho
zelenočica Chlorophthalmus agassizi
zlatni bobić Sepiola aurantiaca
zlatovčica Salvelinus alpinus συνώνυμο για Salvelinus alpinus alpinus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας