Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
češljasta kirnja Mycteroperca rubra
četverozupka Sphoeroides pachygaster
četverozupke Sphoeroides
cipal balavac Liza ramada
cipal dugaš Liza saliens
cipal glavaš Mugil cephalus
cipal plutaš Oedalechilus labeo
cipal putnik Chelon labrosus
cipal zlatar Liza aurata συνώνυμο για Chelon auratus
cipli Mugilidae
crna kolja Pollachius virens
crnej Chromis chromis
crni amur Mylopharyngodon piceus
crni bakalar Pollachius virens
crni luc Euthynnus lineatus
crni smuđ Sander volgensis
crni somić Ameiurus melas
crni zmijičnjak Aphanopus carbo
crnka Mora moro
crnomorska haringa Alosa immaculata

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας