Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
cipal putnik Chelon labrosus
cipal zlatar Liza aurata συνώνυμο για Chelon auratus
crna kolja Pollachius virens
crnelj Chromis chromis
crni amur Mylopharyngodon piceus
crni bakalar Pollachius virens
crni ježinac Arbacia lixula
crni luc Euthynnus lineatus
crni muzgavac Eledone moschata
crni veleokan Epigonus telescopus
crni zmijičnjak Aphanopus carbo
crnka Mora moro
crnomorska haringa Alosa immaculata
crnomorsko-kaspijske haringe Clupeonella
crnooka deverika Ballerus sapa
crnoperajna tuna Thunnus atlanticus
crnopjega patarača Lepidorhombus boscii
crnopjega raža Raja montagui
crnouska mačka Galeus melastomus
crnožiga raža Raja polystigma

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας