Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
European flying squid Todarodes sagittatus
European hake Merluccius merluccius
European lobster Homarus gammarus
European perch Perca fluviatilis
European pilchard Sardina pilchardus
European plaice Pleuronectes platessa
European razor clam Solen marginatus
European seabass Dicentrarchus labrax
European smelt Osmerus eperlanus
European sprat Sprattus sprattus
European squid Loligo vulgaris
European whitefish Coregonus lavaretus
Flat green nori Enteromorpha compressa συνώνυμο για Ulva compressa
Fleshy prawn Penaeus chinensis
Flounder Platichthys flesus
Forkbeard Phycis phycis
Forkbeard species Phycis
Four-spot megrim Lepidorhombus boscii
Freshwater perch species Lates
Frigate and bullet tunas Auxis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας