Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Frigate tuna Auxis thazard thazard συνώνυμο για Auxis thazard
Gapers Mya
Geoduck species Panopea
Giant abalone Haliotis gigantean
Giant Atlantic cockle Dinocardium robustum
Giant clam Tridacna gigas
Giant tiger prawn Penaeus monodon
Gigas Oyster Crassostrea gigas συνώνυμο για Magallana gigas
Gilchrist's round herring Gilchristella aestuarius συνώνυμο για Gilchristella aestuaria
Gilthead Bream Sparus auratus συνώνυμο για Sparus aurata
Golden grey mullet Liza aurata συνώνυμο για Chelon auratus
Golden redfish Sebastes marinus συνώνυμο για Sebastes norvegicus
Gracilaria seaweeds Gracilaria
Granular dogfish Centroscyllium granulatum
Grass carp Ctenopharyngodon idellus συνώνυμο για Ctenopharyngodon idella
Greasy grouper Epinephelus tauvina
Great Atlantic scallop Pecten maximus
Great lanternshark Etmopterus princeps
Greater argentine Argentina silus
Greater forkbeard Phycis blennoides

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας