Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Hogfish species Labridae
Hollow green nori Enteromorpha intestinalis συνώνυμο για Ulva intestinalis
Hong Kong catfish Clarias fuscus
Horned and musky octopuses Eledone
Horned octopus Eledone cirrhosa
Horse mackerel Trachurus trachurus
Horse mussels Modiolus
Houting Coregonus oxyrinchus
Humpback salmon Oncorhynchus gorbuscha
Huss Squalus acanthias
Iceland catshark Apristurus laurussonii
Indian white prawn Penaeus indicus
Indo-Pacific swamp crab Scylla serrata
Indonesian snakehead Channa micropeltes
Irish pollan Coregonus pollan
Jack and horse mackerel species Trachurus
Japanese abalone Haliotis discus
Japanese anchovy Engraulis japonicus
Japanese carpet shell Ruditapes philippinarum
Japanese kelp Laminaria japonica συνώνυμο για Saccharina japonica

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας