Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Sand gaper Mya arenaria
Sand sole Solea lascaris συνώνυμο για Pegusa lascaris
Sandy ray Leucoraja circularis
Sardine Sardina pilchardus
Sardinella species Sardinella
Sargo bream species Diplodus
Scad Trachurus trachurus
Scaled sardines Harengula
Sea belt Laminaria saccharina συνώνυμο για Saccharina latissima
Sea cactus Halimeda tuna
Sea catfish species Ariidae
Sea cucumber species Holothuroidea
Sea lettuce Ulva lactuca
Sea spirulina Spirulina subsalsa
Sea trout (if caught at sea) Salmo trutta
Seabass species Dicentrarchus
seabream species Sparidae
Shads Alosa
Shagreen ray Leucoraja fullonica
Sheepshead porgy Calamus penna

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας