Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Thicklip grey mullet Chelon labrosus
Thinlip grey mullet Liza ramada
Thornback ray Raja clavata
Thresher Alopias vulpinus
Tilapia species
Tope Galeorhinus galeus
Tope shark Galeorhinus galeus
Topknot Zeugopterus punctatus
Torpedo-shaped catfish species Clarias
Triggerfishes Balistidae
Tub gurnard Chelidonichthys lucerna
Tuberculate abalone Haliotis tuberculata
Turbot Psetta maxima συνώνυμο για Scophthalmus maximus
Turbot species Scophthalmidae
Turgid venus Tapes dorsatus
Tusk Brosme brosme
Undulate ray Raja undulata
Velvet belly Etmopterus spinax
Velvet swimcrab Necora puber
Vendace Coregonus albula

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας