Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Common carp Cyprinus carpio
Common cuttlefish Sepia officinalis
Common dab Limanda limanda
Common dentex Dentex dentex
Common eagle ray Myliobatis aquila
Common edible cockle Cerastoderma edule
Common mora Mora moro
Common octopus Octopus vulgaris
Common pandora Pagellus erythrinus
Common periwinkle Littorina littorea
Common prawn Palaemon serratus
Common shrimp Crangon crangon
Common Sole Solea solea
Common spiny lobster Palinurus elephas
Common squid species Loligo
Conger Eel Conger conger
Crab Cancer pagurus
Crangon shrimp species Crangon
Crayfish Astacus astacus
Crayfish species Astacidae

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας