Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Craylets Galatheidae
Crest-tail catshark species Galeus
Croaker species Micropogonias
Croakers Sciaenidae
Crystal shrimp Penaeus brevirostris
Cuckoo ray Leucoraja naevus
Cuckoo wrasse Labrus mixtus
Cupped Oyster species Crassostrea
Cusk Brosme brosme
Cutthroat trout Oncorhynchus clarki συνώνυμο για Oncorhynchus clarkii
Cyprinid species Cyprinidae
Dab Limanda limanda
daggerhead bream species Chrysoblephus
Danube sturgeon Acipenser gueldenstaedtii
Dark green nori Enteromorpha prolifera συνώνυμο για Ulva prolifera
Deania dogfish species Deania
Deep-water catshark Apristurus
Deepsea squid Bathyteuthis abyssicola
Dentex species Dentex
Dog salmon Oncorhynchus keta

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας