Ιταλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Rombo liscio Scophthalmus rhombus
Rombo oceanico Paralichthys patagonicus
Rombo quattrocchi Lepidorhombus bosci συνώνυμο για Lepidorhombus boscii
Rombolino Psettodes
Rospo
Rossetto Aphia minuta
ruvetto
Ruvetto australe Thyrsites atun
Sagrì
Salmerino alpino Salvelinus alpinus συνώνυμο για Salvelinus alpinus alpinus
Salmerino di fonte Salvelinus fontinalis
Salmone Salmo salar
Salmone argentato Oncorhynchus kisutch
Salmone giapponese Oncorhynchus masou συνώνυμο για Oncorhynchus masou masou
Salmone keta Oncorhynchus keta
Salmone reale Oncorhynchus tshawytscha
Salmone rosa Oncorhynchus gorbuscha
Salmone rosso Oncorhynchus nerka
Salpa Sarpa salpa
sandra Sander lucioperca
Sanguinerola Phoxinus phoxinus
Sarago atlantico
Sarago faraone Diplodus cervinus
Sarago fasciato Diplodus vulgaris
Sarago indopacifico Rhabdosargus sarba
Sarago maggiore Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus
Sarago pizzuto Diplodus puntazzo
Sarago sparaglione Diplodus annularis
Sardina Sardina pilchardus
Sardina indopacifica
Sardina oceanica
Savetta Chondrostoma soetta
Savetta asiatica Systomus sarana
Scampo Nephrops norvegicus
Scampo atlantico Metanephrops rubellus
Scampo australe Metanephrops challengeri
Scampo del Pacifico Metanephrops thomsoni
Scampo indopacifico
Scardola Scardinius erythrophthalmus
Scazzone Cottus gobio
Sciabola indopacifica Lepturacanthus savala
sciabola oceanica Aphanopus carbo
Sciarrano
Scolopero Scolopsis
Scorfano
Scorfano atlantico
Scorfano australe Scorpaena cardinalis
Scorfano corallino Pontinus kuhlii
Scorfano del Pacifico Sebastes alutus
Scorfano di fondale Helicolenus dactylopterus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας