Ιταλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Sardina oceanica
Savetta Chondrostoma soetta
Savetta asiatica Systomus sarana
Scampo Nephrops norvegicus
Scampo atlantico Metanephrops rubellus
Scampo australe Metanephrops challengeri
Scampo del Pacifico Metanephrops thomsoni
Scampo indopacifico
Scardola Scardinius erythrophthalmus
Scazzone Cottus gobio
Sciabola indopacifica Lepturacanthus savala
sciabola oceanica Aphanopus carbo
Sciarrano
Scolopero Scolopsis
Scorfano
Scorfano atlantico
Scorfano australe Scorpaena cardinalis
Scorfano corallino Pontinus kuhlii
Scorfano del Pacifico Sebastes alutus
Scorfano di fondale Helicolenus dactylopterus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας