Ιταλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Scorfano nero Scorpaena porcus
Scorfano oceanico Sebastes capensis
Scorfanotto Scorpaena notata
Scrigno di venere Scapharca
Seppia Sepia officinalis
Seppia atlantica Sepia bertheloti
Seppia australe Sepia australis
Seppia del Pacifico Sepiella japonica
Seppia indopacifica
Seppia pizzuta Sepia orbignyana
Seppietta Sepia elegans
Seppiola
Sgombro Scomber scombrus
Sgombro australe Scomber australasicus
Sgombro indopacifico Rastrelliger kanacurta
sgombro occhione
Sillago
Siluro Silurus glanis
Siluro asiatico
Siluro indopacifico

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας