Ιταλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Ombrina atlantica
Ombrina boccadoro Argyrosomus regius
Ombrina del Pacifico
Ombrina indiana
Ombrina indopacifica Pennahia macrocephalus
Ombrina oceanica
Orata Sparus aurata
Orata del Pacifico Acanthopagrus latus
Orecchia di mare
Orecchia marina Haliotis tuberculata
Oreo
Ostrica Ostrea edulis
Ostrica concava
Ostrica concava australe Saccostrea commercialis
ostrica piatta Ostrea edulis
Ostrica portoghese Crassostrea angulata
Pagello Pagellus acarne
Pagello atlantico Pagellus bellottii
Pagello fragolino Pagellus erythrinus
Pagello indiano Pagellus affinis
Pagello oceanico Argyrozona argyrozona
Pagello pezzogna Pagellus bogaraveo
Pagro
Pagro atlantico Pagrus africanus
Pagro bifasciato Acanthopagrus bifasciatus
Pagro indopacifico
Pagro maggiore Pagrus major
Palamita Sarda sarda
Palamita bianca Orcynopsis unicolor
Palamita squamosa Gasterochisma melampus
Palombo
Palombo atlantico
Pampo nero Parastromateus niger
Pangasio
Pannocchia Squilla mantis
Panopea Panopea generosa
Papalina Sprattus sprattus
Passera Platichthys flesus
Passera atlantica
Passera australe Pelotretis flavilatus
Passera del Pacifico
Passera oceanica Etropus crossotus
Passera pianuzza Platichthys flesus italicus συνώνυμο για Platichthys flesus
Patella Patella coerulea
Patiki
perchia Serranus cabrilla
Persico africano Lates niloticus
Persico sole Lepomis gibbosus
Persico spigola Morone
Persico trota Micropterus salmoides

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας