Λιθουανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
europinė paltusinė plekšnė Hippoglossoides platessoides
europinė sardinė Sardina pilchardus
europinė stinta Osmerus eperlanus
europinė upinė plekšnė Platichthys flesus
europinis ančiuvis Engraulis encrasicolus
europinis jūrų liežuvis Solea solea
europinis jūrų velnias Lophius piscatorius
europinis omaras Homarus gammarus
europinis pompanas Trachinotus ovatus
europinis šapalas Squalius cephalus
europinis sykas Coregonus lavaretus
europinis upinis ungurys Anguilla anguilla
ežerinis eršketas Acipenser fulvescens
ežinė raja Leucoraja erinacea
faraoninė sepija Sepia pharaonis
fidžinė sardinėlė Sardinella fijiense
filipininė sardinėlė Sardinella tawilis
floridinis katryklis Scyliorhinus torrei
Folklando šprotas Sprattus fuegensis
gėlavandeniai ešeriai Perca

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας