Λιθουανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
paprastieji tunai Thunnus
paprastoji arka Anadara antiquata
paprastoji austrė Ostrea edulis
paprastoji brosmė Brosme brosme
paprastoji bukcina Buccinum undatum
paprastoji durklažuvė Xiphias gladius
paprastoji dvijuostė plekšnė Lepidopsetta bilineata
paprastoji gelsvapelekė plekšnė Limanda limanda
paprastoji gyvatinė skumbrė Gempylus serpens
paprastoji gyvavedė vėgėlė Zoarces viviparus
paprastoji keturūsė vėgėlė Enchelyopus cimbrius
paprastoji kietoji venera Mercenaria mercenaria
paprastoji kūginė krevetė Metapenaeus affinis
paprastoji kuoja Rutilus rutilus
paprastoji meilutė Meretrix meretrix
paprastoji meknė Leuciscus idus
paprastoji midija Mytilus edulis
paprastoji migdolė Glycymeris glycymeris
paprastoji molva Molva molva
paprastoji raudė Scardinius erythrophthalmus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας