Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
ormeau de l'océan indien Haliotis midae
ormeau du Pacifique
osciètre Acipenser gueldenstaedtii
ouatalabi Cephalopholis fulva
oursin
pageot Pagellus erythrinus
pageot acarné Pagellus acarne
pageot mommun Pagellus erythrinus
pageot rose Pagellus bogaraveo
pagre commun Sparus pagrus συνώνυμο για Pagrus pagrus
pagre du Japon Pagrus major
pailona commun Centrocymnus coelolepis συνώνυμο για Centroscymnus coelolepis
palomette Orcynopsis unicolor
palomine Trachinotus ovatus
palourde Ruditapes philippinarum
palourde japonaise Ruditapes philippinarum
palourde rose Tapes rhomboides
pangas Pangasius hypophthalmus συνώνυμο για Pangasianodon hypophthalmus
pangasius Pangasius hypophthalmus συνώνυμο για Pangasianodon hypophthalmus
peau bleue Prionace glauca

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας