Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
anguille d'Australie Anguilla australis συνώνυμο για Anguilla australis australis
anguille d'Europe Anguilla anguilla
anguille de Nouvelle-Zélande Anguilla dieffenbachii
anguille du Japon Anguilla japonica
araignée Maja squinado
araignée européenne Maja squinado
arrose noir Allocyttus niger
asetra amour Acipenser schrenckii
aspe Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
athérine Atherina boyeri
balai Hippoglossoides platessoides
balai de l'Atlantique Hippoglossoides platessoides
balaou Cololabis saira
balaou du Japon Cololabis saira
bar Dicentrarchus labrax
bar commun Dicentrarchus labrax
bar tacheté Dicentrarchus punctatus
baramundi Lates calcarifer
barbeau Barbus barbus
barbue Scophthalmus rhombus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας