Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss
truite brune Salmo trutta
truite de mer Salmo trutta
truite saumonée Oncorhynchus mykiss
turban
turbot
vairon Phoxinus phoxinus
vandoise Leuciscus leuciscus
veau de mer Cetorhinus maximus
vénus
vénus du Vietnam Meretrix lyrata
vernis Callista chione
vieille ananas Cephalopholis sonnerati
vieille de corail Cephalopholis miniata
vielle Labrus bergylta
virarucu Arapaima gigas
vivaneau Lutjanus argentimaculatus
vivaneau à queue jaune Ocyurus chrysurus
vivaneau africain rouge Lutjanus agennes
vivaneau blanc Pristipomoides filamentosus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας