Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
carpe Cyprinus carpio
carpe herbivore Ctenopharyngodon idella
carrelet Pleuronectes platessa
castagnoline noire Parastromateus niger
caviar asetra Acipenser gueldenstaedtii
caviar asetra gold Acipenser gueldenstaedtii
caviar osciètre gold Acipenser gueldenstaedtii
célan (> 50 g) Sardina pilchardus
cernier commun Polyprion americanus
cernier de Nouvelle-Zélande Polyprion oxygeneios
charbonnier Anoplopoma fimbria
chardin fil Opisthonema oglinum
chevrette Macrobrachium rosenbergii
chien Squalus acanthias
chinchard Trachurus trachurus
chinchard d'Europe Trachurus trachurus
chum Oncorhynchus keta
clam
Clam d'Islande Arctica islandica
clarias (γλυκά νερά) Clarias gariepinus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας