Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
couteau
crabe
crabe bleu Callinectes sapidus
crabe de mangrove Scylla serrata
crabe de palétuviers Scylla serrata
crabe des neiges Chionoecetes opilio
crabe des neiges de l'Antarctique Paralomis granulosa
crabe neige Chionoecetes opilio
crabe royal
crabe royal de l'Antarctique Lithodes santolla
crabe royal du Kamtchatka Paralithodes camtschaticus
crabe tourteau Cancer pagurus
crabe vert Carcinus maenas
crépidule Crepidula fornicata
crevette
crevette bleue Litopenaeus stylirostris συνώνυμο για Penaeus stylirostris
crevette bouquet Leander serratus
crevette cristal Pasiphaea multidentata
crevette de cristal Pasiphaea multidentata
crevette grise Crangon crangon

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας