Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
denté congolais Dentex congoensis
denté du Maroc Dentex maroccanus
denté rose Dentex gibbosus
diagramme burro Plectorhinchus mediterraneus
diagramme voilier Diagramma pictum
dorade
dorade grise Spondyliosoma cantharus
dorade rose
dorade royale Sparus aurata
dorade-coryphène Coryphaena hippurus
dorade-marbré Lithognathus mormyrus
dorade-sébaste Sebastes marinus συνώνυμο για Sebastes norvegicus
doré austral Pseudocyttus maculatus
doré noir Allocyttus niger
doré tacheté Pseudocyttus maculatus
écrevisse
Ecrevisse à pattes grêles Astacus leptodactylus
Ecrevisse à pieds rouges Astacus astacus
écrevisse australienne Cherax quadricarinatus
écrevisse de Californie Pacifastacus leniusculus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας