Λεττονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Meksikāņu zelta forele Oncorhynchus chrysogaster
Melnā jūras karūsa Spondyliosoma cantharus
Melnais eskolars Lepidocybium flavobrunneum
Melnais paltuss Reinhardtius hippoglossoides
Melnās matastes Aphanopus
Merlangs Merlangius merlangus
Meža vimba Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
Mīdijas
Mintajs Theragra chalcogramma
Moiva Mallotus villosus
Muksuns Coregonus muksun
Nēģi Lampetra
Nelma Stenodus leucichthys nelma συνώνυμο για Stenodus nelma
Nerka Oncorhynchus nerka
Norvēģijas omārs Nephrops norvegicus
Nototēnijas Notothenia
Omāri Homarus
Pageles Pagellus
Palede Alosa fallax
Palijas Salvelinus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας