Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Shi drum Umbrina cirrosa
Silver scabbardfish Lepidopus caudatus
Skipjack tuna Katsuwonus pelamis
Small red scorpionfish Scorpaena notata
Small sandeel Ammodytes tobianus
Small-spotted catshark Scyliorhinus canicula
Smooth-hound Mustelus mustelus
Solenette Buglossidium luteum
Speckled ray Raja polystigma
Spider octopus Octopus salutii
Spinous spider crab Maja squinado
Spottail mantis squillid Squilla mantis
Spotted flounder Citharus linguatula
Spotted ray Raja montagui
Spotted seabass Dicentrarchus punctatus
Stargazer Uranoscopus scaber
Starry smooth-hound Mustelus asterias
Stony sea urchin Paracentrotus lividus
Striped weever Trachinus lineolatus
Surmullet Mullus surmuletus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας