Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Acura imperiale Tetrapturus belone
Addotto Polyprion americanus
Agone Alosa alosa
Aguglia Belone belone
Alaccia Sardinella aurita
Alice Engraulis encrasicolus
Alletterato Euthynnus alletteratus
Alosa Alosa alosa
Anguilla Anguilla anguilla
Aquila di mare Myliobatis aquila
Aragosta mediterranea Palinurus elephas
Aringa Clupea harengus
Astice europeo Homarus gammarus
Baccello Boops boops
Baldigare Mugil cephalus
Baracola Dasyatis pastinaca
Boccaccia Serranus cabrilla
Boccanera Galeus melastomus
Buccine Buccinum undatum
Budego Lophius budegassa

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας