Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Biżu Auxis rochei
Boll Dasyatis pastinaca
Brimba (qarnita) Octopus salutii
Bronja komuni Buccinum undatum
Burqax Serranus scriba
Burqax tax-xewka Serranus hepatus
Ċamperlina Galeus melastomus
Ċawl Chromis chromis
Ċawlun Mycteroperca rubra
Ċerna Epinephelus marginatus
Ċinturini Lepidopus caudatus
Ċippullazza Scorpaena scrofa
Ċippullazza tal-għajn Helicolenus dactylopterus
Ċkala Scyllarides latus
Ċkala bajda Squilla mantis
Denċi Dentex dentex
Denċi ħotbi Dentex gibbosus
Denci tal-għajn Dentex macrophthalmus
Dott abjad Epinephelus caninus
Dott tal-faxxi Epinephelus aeneus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας